Page 4 - HEXTECHGREEN TR-ENG
P. 4

ŞİRKET POLİTİKAMIZ       Geliştirdiğimiz İç Mekan Tarım Teknolojisi Ürünlerimiz ile şehirlerde de

           Tarımsal Üretimi mümkün hale getirdik. Hextech Green ile;

         Profesyoneller doğal afetlerden etkilenmeden sağlıklı fidelerini,

           Şehirliler ise evlerinde kendi doğal sebzelerini yetiştiriyor.
           Teknolojiyi ve mesleki tecrübelerimizi kullanarak birkaç yıl

               içerisinde global bir marka olmayı hedefliyoruz.
                " AKILLI TARIM & SAĞLIKLI GELECEK "

                    OUR COMPANY POLICY        We have made Agricultural Production possible in the cities with our

         indoor Agricultural Technology Products. With Hextech Green,

        Professionals grow their healthy seedlings without being affected by
        natural disasters, and the citizens of the city grow their own natural

      vegetables in their homes. We aim to become a global brand within a few

            years using our technology and professional experience.
             " SMART AGRICULTURE & HEALTHY FUTURE "
   1   2   3   4   5   6   7   8   9